Les cooperatives d'habitatge, alternativa a la propietat i el lloguer …(TV3)

El passat diumenge 04/05/2014 TV3 va dedicar la càpsula del TN  a les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, una alternativa a la propietat i al lloguer, on entre d’altres projectes apareix calcases.La càpsula dóna una pinzellada de què és una cooperativa MCU i perquè és una alternativa. Inserim el vídeo i us afegim els links dels projectes que hi surten.

Les cooperatives d’habitatge, alternativa a la propietat i el lloguer from Abella Negra on Vimeo.

Sostre Cívic  : SostreCívic és una associació sense ànim de lucre que té per objectiu oferir propostes i solucions aplicables a la nostra societat per fer-la més justa i respectuosa amb les persones i l’entorn a través de valors aplicats a l’urbanisme i a un accés a l’habitatge no especulatiu.

LaCol :LaCol és una cooperativa de joves arquitectes que treballem des del barri de Sants de Barcelona. Treballem amb l’arquitectura per a la transformació social, com una eina per a intervenir l’entorn proper de manera crítica. Sempre en paral·lel a la societat, actuant de manera justa i solidària començant per un sistema de treball horitzontal.

Can Batlló:El Bloc Onze és la nau industrial que des de l’11 de juny de 2011 autogestionem de manera voluntària les veïnes i veïns de La Bordeta i Sants. La cessió de la nau, juntament amb l’obertura d’un carrer de lliure circulació per l’interior del recinte, es van aconseguir arran de tres dècades de mobilitzacions veïnals que, després de la intensificació des de 2009, van culminar amb l’entrada al recinte.

MCU – Pel dret a l'habitatge

Ens ha arribat aquest correu :

Os escribo desde Sevilla. Actualmente estamos por aquí liados en el movimiento de las corralas de Sevilla, que está haciendo uso de viviendas vacías para personas desahuciadas y con necesidad de vivienda.

Actualmente ya hay cinco corralas u ocupaciones realizadas, te envío link de la pionera y de la que estoy yo trabajando más directamente (Corrala Libertad):

http://corralautopia.blogspot.com.es/   http://corralalibertad.blogspot.com.es/

Pues bien, en esta última ocupación la propiedad se ha puesto en contacto con nosotros para gestionar unos alquileres sociales. Afortunadamente hoy mismo hemos finalmente firmado el contrato de alquiler con la propiedad, en nombre de la Cooperativa Corrala Libertad. Esta cooperativa actualmente está en construcción, ya que sólo tenemos el nombre tramitado. Así que ahora tenemos por delante la elaboración de los Estatutos de Cesión de Uso de la Cooperativa a las distintas familias.

Por ello os escribo, porque Raül me habló de vuestros estatutos, y me ha comentado que os pida si fuera posible tener una copia, aunque fuera en catalán. Para nosotros es una realidad pionera aquí en el sur, y cualquier referente nos ayudaría muchísimo.

En principio, la corrala libertad sería una cooperativa pequeña, pero poco a poco esperamos que el resto de ocupaciones o corralas se vayan constituyendo también en cooperativas para con el tiempo tener una coop de segundo grado o grupo cooperativo que estuviera por encima de estas pequeñas…. Pero bueno, esto es todavía una ensoñación.

http://www.diagonalperiodico.net/andalucia/acuerdo-historico-entre-la-corrala-libertad-y-la-propiedad.html
[5]

http://corralautopia.blogspot.com.es/ [6]