El projecte de Cal Cases està aixoplugat dins d’una Cooperativa d’Habitatge en Model de Cessió d’Ús.

En la nostre recerca d’altres maneres de fer vam topar amb el problema de l’habitatge. En el moment que ens trobàvem de la bombolla especul.lativa immobiliària (just abans del Boum-Boum) i amb la necessitat d’estabilitat a llarg termini vam optar per la compra de l’habitatge. Però teníem clar que no volíem esdevenir propietaris al menys individualment i va ser com vam conèixer les Cooperatives d’Habitatge en Model de Cessió d’Ús, una manera legal de col.lectivitzar la propietat, i en vam constituir una Can Cases SCCL.

Els Models de Cooperatives d’Ús (MCU) són una manera més d’accedir a l’habitatge que ja funcionen fa més de 100 anys als països escandinaus (Model Andel), Alemania (Wohnprojekte) i també a llatinoamèrica (FUCVAM).

La cooperativa es constitueix amb l’objectiu de facilitar als seus socis l’accés a un habitatge de caràcter social, econòmica i ambientalment sostenibles.

Concretament, les finalitats de la cooperativa son:

  1. Millorar l’accés a l’habitatge mitjançant un nou model d’accés no especulatiu segons el qual la propietat de l’habitatge recau en la cooperativa, i els seus cooperativistes disposen del dret d’ús indefinit de cadascun dels habitatges i de les parts comunes.
  1. Eliminar els beneficis purament especulatius i aconseguir finançament ètic i solidari.
  1. Fomentar la diversitat cultural, econòmica i generacional de les diferents persones, i la seva interrelació a través d’espais comuns que permetin desenvolupar activitats lúdiques, comercials o de serveis que enriqueixin la convivència social, respectin el medi ambient i cobreixin mancances de serveis per a la comunitat.
  1. Fomentar l’autogestió, la participació i la codecisió en el disseny, la construcció, la gestió i el manteniment de l’habitatge, eliminant costos de intermediaris i fomentant una implicació activa dels usuaris.
  1. Donar prioritat a l’aspecte ambiental econòmicament assolible a través d’habitatges de disseny passiu o de baix consum energètic i la generació local, descentralitzada i autogestionada d’energia renovable. I, en el mateix sentit, fomentar durant la vida dels habitatges l’assoliment de cicles locals i tancats d’energia, aigua i residus.

Per Conèixer més:

http://www.sostrecivic.org
http://www.podem.cat/butlleti17s/cooperatives-dhabitatge-cessio-dus